Domovní čistírny odpadních vod typu AT 6 až AT 50 umožňují velmi moderní a ekonomicky výhodný způsob likvidace odpadních vod. Čistírny jsou dodávány jako svařené celoplastové (PP) nádrže se zabudovanou technologickou vestavbou. Pracují na mechanicko-biologickém principu. Čistírny odpadních vod typu AT jsou vybaveny nejmodernější technologií. Vyznačují se vysokou účinností, stálostí, odolností vůči nepříznivému prostředí a dlouhou životnosí. Vyčištěnou vodu je možné vypouštět přímo do vodního toku, případně ji odvést do vsakovací studny, anebo použít na závlahu okrasných porostů.

Kvalita vyčištěné vody odpovídá požadavkům nařízení vlády ČR č. NV č.23/2011 a NV 416/2010 pro vypouštění do povrchových a podzemních vod.

Technologické parametry

Garantované a běžně dosahovatelné parametry na odtoku z ČOV
Parametr Garantované parametry podľa NV 416/2010 Sb.z. Minimálna požadovaná účinnost podľa NV 23/2011 Sb.z. Průměrné dosahovaná účinnost
BSKS 40 mg/l 85% 97,2%
CHSK 150 mg/l 75% 93,6%
NL 40 mg/l 95% 97,1%
NH4-N 20 mg/l 80% 99,4%
Pcelk 10 mg/l 80% 80,2%

Technické parametry

Tabulka rozměrů: Kruhová nádrž AT 6 - 50
Typ Rozměry nádrže Přítok / Odtok
Průměr
[mm]
Výška
[mm]
Vpřítok
[mm]
Vodtok
[mm]
DNpotrubí
[mm]
AT06 1400 1800* 1300 1150 125/125
AT08 1400 2200* 1700 1500 125/125
AT10 1750 2200* 1500 1250 125/125
AT12 1750 2200* 1700 1500 125/125
AT15 2050 2200* 1700 1500 150/150
AT20 2050 2700* 2200 2000 150/150
AT30 2300 3000* 2500 2300 150/150
AT40 2850 2700* 2200 2000 150/150
AT50 2950 3000* 2800 2600 150/150
* - výška reaktoru včetně nádstavce 500 mm ode dna přítokového potrubí

popis čištění | technologické a technické parametry | technologické schéma | garantované hodnoty | osazení ČOV | doplňky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnost investice | galerie | cenová nabídka