Osazení ČOV

Podívejte se na naši názornou video-animaci osazení domovní čistírny odpadních vod. Za pár minut pochopíte, jak je to jednoduché!

schéma

ČOV typu AT se osazuje do výkopu na základovou betonovou desku o výšce 15 cm tak, aby vrchní hrana nádrže vyčnívala cca 5cm nad terén. V případě potřeby a pokud to vyžaduje projektová dokumentace, je nutné ČOV obetonovat do výšky určené PD. ČOV je nutné před samotným obsypáním resp. obetonováním napustit vodou až po hranu odtokového potrubí. Podrobný návod k osazení ČOV je uveden v provozním řádu.

Výrobce si vyhrazuje právo změny technicko - dodacích podmínek.

popis čištění | technologické a technické parametry | technologické schéma | garantované hodnoty | osazení ČOV | doplňky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnost investice | galerie | cenová nabídka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA
Žádejte cenovou nabídku

www.nasebydleni.net/