Návratnost investice

Uvádíme porovnání nákladů při provozu ČOV v porovnání s provozováním žumpy. V uvedeném porovnání jsme uvažovali o čtyřčlenné rodině s průměrnou spotřebou vody 135 l / 1 osobu / 1 den.

Co je výhodnější? Žumpa [8 m3] Domovní ČOV [AT 6]
1 rok 10 roků 1 rok 10 roků
Vývoz fekálií 27.000 Kč 270.000 Kč 280 Kč 2.800 Kč
Spotřeba el. energie 0 Kč 0 Kč 1.130 Kč 11.300 Kč
Finanční zatížení 28.800 Kč 288.000 Kč 1.410 Kč 14.100 Kč

popis čištění | technologické a technické parametry | technologické schéma | garantované hodnoty | osazení ČOV | doplňky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnost investice | galerie | cenová nabídka

© 2009, EBAMA, webdesign by IDEA
Žádejte cenovou nabídku

www.nasebydleni.net/