Garantované hodnoty

Garantované a běžně dosažitelné parametry na odtoku z ČOV bez terciárního čištění - vypouštění do povrchových vod v porovnání s limitními hodnotami požadovanými nařízením vlády ČR č.61/2003 Sb.:

Parametr Požadované hodnoty
(průměrná - minimální hodnota)
do 50 EO 50 - 2000 EO 2001 - 10 000 EO
CHSKCr - 135 - 170 mg/l 120 - 170 mg/l
BSK5 40 - 70 mg/l 30 - 60 mg/l 25 - 45 mg/l
NL - - 25 - 50 mg/l
N-NH4 - - 20 - 40 mg/l
Ncelk - - -
Pcelk - - -

Parametr Průměrné dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

Garantované a běžně dosahované parametry na odtoku z ČOV bez terciárního čištění - vypouštění do podzemních vod v porovnání s limitními hodnotami požadovanými nařízením vlády ČR č.296/2005 Z.z.:

Parametr Požadované hodnoty
(průměrná - minimální hodnota)
do 20 EO 20 - 50 EO
CHSKCr - -
BSK5 25 - 50 mg/l 20 - 40 mg/l
NL 25 - 50 mg/l 20 - 40 mg/l
N-NH4 - -
Ncelk - -
Pcelk - -

Parametr Průměrné dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

popis čištění | technologické a technické parametry | technologické schéma | garantované hodnoty | osazení ČOV | doplňky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnost investice | galerie | cenová nabídka