doplňky

  1. Mikroprocesorové řízení ČOV
 • Mikroprocesorové řízení chodu ČOV je plně automatické řízení množství vzduchu dodávaného do čistírny. Reguluje jednotlivé technologické procesy probíhající v ČOV, automatizuje, zjednodušuje a zlevňuje provoz. Při použití mikroprocesorového řízení ČOV je možné případný servis provádět zčásti i telefonicky, čímž se eliminuje počet návštěv servisního technika z důvodu doregulování ČOV.
 • Servis je mnohem pružnější.
 • Mikroprocesorovou řídící jednotku je možné zabudovat také přímo do Vašeho domovního elektrorozvaděče.
 • Mikroprocesorové řízení je určeno ČOV typu AT 6 až AT 30.

  2. Šachta na dmychadlo
 • Šachta na dmychadlo slouží k umístění dmychadla. Je vhodné osadit ji co nejblíže k ČOV, čímž se zabezpečí nejvyšší tlak dodávaného vzduchu. Dmychadlo je bez problémů přístupné, lehce zkontrolovatelné a servisovatelné.
 • Vyrábí se v různých velikostech, podle prostorových požadavků na osazení dmychadla.
 • Šachta na dmychadlo je určena ČOV typu AT 6 až AT 250.

popis čištění | technologické a technické parametry | technologické schéma | garantované hodnoty | osazení ČOV | doplňky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnost investice | galerie | cenová nabídka