Malé domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Využití

  • pro rodinné domy
  • pro hotely
  • pro penziony
  • pro rekreační zařízení
  • pro nájemní domy
  • pro obce
  • pro potravinářský průmysl

Popis malé domovní ČOV

ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu. V ČOV AT je použit léty prověřený systém čištění odpadních vod chráněný užitným vzorem č. 2750, doplněný unikátním řešením akumulace nárazově přitékajících vod (chráněné patentem podaným pod číslem přihlášky PP 5071-2005), čímž je zajištěna velmi vysoká kvalita vyčištěné vody. Součástí je dmychadlo společně s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV AT je zakryta odnímatelným PP krytem.

Dodávka ČOV typu AT se uskutečňuje na základě závazné objednávky resp. smlouvy o dílo, přičemž platební, dodací a záruční podmínky jsou předmětem vzájemné dohody mezi objednavatelem a dodavatelem.

Naše ČOV vyhovují Evropským normám

ČOV AT s vestavěným retenčním prostorem splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám a zabezpečuje rovnoměrný chod domovní ČOV i při nárazovém vypuštění většího objemu vody (např. vana + pračka). Tím je vyřešen hlavní problém domovních ČOV s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každém nárazovém nátoku.